Simyanın Sırları / L. M. Pirincipe
Simyanın Sırları / L. M. Pirincipe

Simyanın Sırları / L. M. Pirincipe

Fiyat 69.00TL İndirimli Fiyat 57.00TL


Simyanın hem bilimsel hem de erişilebilir bir modern tarihinin olmayışı epey şaşırtıcı ve moral bozucu bir durumdu. Ama sonunda bu boşluk, üstelik de bunu yapmak için en nitelikli uzmanlardan biri tarafından dolduruldu. Lawrence M. Principe'nin araştırması güvenilir ve ilgi çekici olmasının yanında, simyanın ne olduğuna dair görüşümüzü romantikleştiren, yanlış yönlendiren ya da bulandıran pek çok tasvir için de esaslı bir düzeltici niteliğinde. Principe'nin simyanın gizemini biraz olsun azaltan alimce tavrı, onun teknolojinin, bilimin ve bizim dünyayı anlayışımızın evriminde önemli bir aşama olarak uygun yerini almasını sağlayacaktır.


Philip Ball, Philip Ball, Sbapes yazarı: Nature, Patterns; A Tapestry in Three Parts

Bu müthiş kitap, simya kuram ve uygulamalarının tarihsel anlayışı ile ilgilenen için
mutlaka okunması gereken bir yapıt. Lawrence M. Principe –öyle olmadığı halde-
anlaşıldığı düşünülen bir konuyu çevreleyen (yanlış) bilgilerin karmaşıklığını
yalınlaştırıyor ve okuyucuyu geriye götürüp orijinal metinlerle buluşturarak, bu
metinlerin içeriğini ve amaçlarını ortaya çıkarıyor. Simya hakkında bu türde başka bir
kitap yok.


Bruce Moran, Andreas Libavius and the Transformation of Alchemy kitabının yazarı

Karakteristik bilgeliği, zekası ve yazdıklarının anlaşılırlığı ile Lawrence M. Principe bilim dünyasında, simya tarihi hakkında yeni ortaya çıkan bilgi patlamasını
sentezleyerek bunun daha geniş kitleler için erişilebilir hale getiriyor. Bu kitap, geçmişi
yüzyıllara dayanan bir geleneğin kalbindeki tarihsel fikirleri, uygulamaları ve kişiliklerin
yanı sıra bugünkü simya anlayışımızı şekillendiren kültürel güçleri anlamak isteyenler
için mutlaka okunması gereken bir yapıt.


Tara Nummedal, Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire kitabının yazarı