Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky
Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky

Sanatta Ruhsallık Üzerine, Wassily Kandinsky

Fiyat 49.00TL İndirimli Fiyat 39.00TL

E-KİTAP

"Her sanat eseri, çağının çocuğu ve pek çok durumda duygularımızın kaynağıdır. Bundan da anlaşıldığı gibi, uygarlığın her dönemi, asla tekrarlanamayacak olan, kendine özgü bir sanat meydana getirir. Geçmişin sanat ilkelerini canlandırma çabaları en fazla ölü bir sanat doğurur. Eski Yunanlılar gibi yaşamamız ve hissetmemiz olanaksızdır. Aynı şekilde, heykelde Yunan metodlarını takip etmeye çalışanlar, yalnızca bir form benzerliği elde ederler, eser sonsuza değin ruhsuz kalır."