Antiemperyalizmin Osmanlıcası,  Mustafa Kemâl

Antiemperyalizmin Osmanlıcası, Mustafa Kemâl

Fiyat 18.00TL İndirimli Fiyat 12.60TL

 Anti Emperyalizmin Osmanlıcası

Yeni Türk Cumhuriyetinin kurucu metinleri...
Yeni Türk Cumhuriyetinin kurucu metinlerinden oluşan bu kitap Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin Mustafa Kemal imzalı Nizamname-i Esasî’si ve Madde-i Esasiyye’si ileTeşkilât-ı Esasiyye kanununun farklı bir metninden oluşuyor.

Geleceğin hayal edilemediği yerlerde geriye hayali geçmişler icat etmek kalır.

E-KİTAP