Mimarlığın Biyo-Politika Sözlüğü, Levent Şentürk

Mimarlığın Biyo-Politika Sözlüğü, Levent Şentürk

Fiyat 12.50TL İndirimli Fiyat 7.50TL

Hemen belirtmem gerekir ki mimarlığın biyo-politikası üzerine üretilebilecek sayısız başlık var. Bu başlıklar gentrifikasyon, global savaş, televiz­yonculuk, gayrimenkul üretimi, toyotist ekono­mi gibi güncel sorun alanlarına ilişkin olabileceği gibi, ‘biyo-politika’ kavramını borçlu olduğumuz Foucault’nun 17. yüzyıldan başlattığı disiplin ku­rumlarının dönüşümü, ulus devletin yaratımında aktif olan bütün aygıtların / ‘dispositif’lerin eleştiri­si, 19. yüzyıl optiği veya 20. yüzyıl endüstrileşmesi gibi daha tarihsel de olabilir.

Gilles Deleuze bile, disiplin toplumundan de­netim toplumuna geçişi tanımlamakla beraber, Hardt ve Negri’nin İmparatorluk’ta belirttikleri gibi, sözgelimi, günümüzün ‘maddi olmayan emek’ türünden yepyeni biyo-politik biçimlerini es geçtiği için eleştirilir.