Bir Hacker Manifestosu, McKenzie Wark

Bir Hacker Manifestosu, McKenzie Wark

Fiyat 14.90TL İndirimli Fiyat 9.95TL

“Suçum merakımdan geliyor... Beni engelleyebilirsiniz ama hepimizi durduramazsınız...“
The Mentor

"Hacker Manifestosu boyunca okumanın belli protokolleri, Gilles Deleuze'ün cezbettiği ve bir açıklama gerektiren çeşitli metinsel arşivlere uygulanır. Bu çalışma, sadece kendi tezlerinin daha soyut bir temel üzerinde tamamen yeniden imgelenmesiyle, Debord'un kendisinin Marx'a uyguladığı ve gizli-Marksist yöntemin temelini oluşturan bir yöntemle onurlandırabilecek bir çalışmadır.

Bu kitabın büyük meziyeti, sınıfsal boyutu entelektüel mülkiyetin yükselmesine kadar kavramak zorunda oluşundan ileri gelir... Hacker Manifestosu, sanalı düşmana semantik tutsaklık olarak koymayı tercih etmezken, Data Trash, yeni yönetici sınıfın oluşumunu "sanal sınıf" olarak tanımlar.

Hacker Manifestosu açıkçası ne bir Ortodoks Marksist alan ne de post-Marksist bir inkar değildir daha ziyade kendi tarihi içinde teoriyi pratiğe dökmek için materyalist metodun gizli-Marksist bir şekilde yeniden tasarlanmasıdır.

Eğer bir Hacker Etiği, Marx Webber'in ruhunu yeniden diriltmeye çalışırsa, o zaman Hacker Manifestosu gizli-Marksist bir cevap takdim eder."