Homoseksüel Arzu / Guy Hocquenghem

Homoseksüel Arzu / Guy Hocquenghem

Fiyat 29.00TL İndirimli Fiyat 19.90TL

Hocquenghem’in Homoseksüel Arzu’su, şu an “queer teorisi” adını verdiğimiz şeyin ilk örneği. - DOUGLAS CRIMP 1972 yılında, Fransa’da yayımlanan, Guy Hocquenghem’in Homoseksüel Arzu’su, eflcinsel kuramın bir klasiği haline gelmifltir. Psikanalitik ve Marksist teoriyi birleştiren bu kitap, homofobi adı verilen olgunun toplumsal ve ruhsal dinamiklerini tarif eder. Uluslararası eşcinsel hareketinin ilk ürünlerinden biri olan, Hocquenghem’in bu önemli eseri, Paris’teki Mayıs 1968 Olayları’ndan ve Haziran 1969’daki Stonewall isyanlarının ardından dünyanın çeşitli şehirlerinde meydana gelen politik eşcinsel ayaklanmalar ile açığa çıkan olağanüstü enerjiden etkilenmiştir. Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin teorik eserinden ve eşcinsellerin toplum huzuruna çıkmaya başlamasının ezici etkilerinden yararlanan Hocquenghem, Lacan ve Freud’dan türemiş ruh ve cinsel arzunun etkileyici modellerini eleştirmiştir. Yazar ayrıca, kapitalizm ve cinsellik arasındaki ilişkiye, anal arzunun dinamiklerine ve eşcinsel grup kimliklerinin politik etkilerine de değinmifltir. - MICHAEL WARNER

E-KİTAP